Przypominamy, że Hoist Polska sp. z o.o. nie przyjmuje klientów w siedzibie firmy. Zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Nasze wartości pomagają nam w codziennej współpracy i realizacji celów

Współpraca

Budujemy otoczenie, w którym możemy na sobie polegać. Ważna jest dla nas świadomość wspólnego celu, do którego wszyscy dążymy. W codziennej pracy jesteśmy otwarci na inne punkty widzenia w dążeniu do osiągnięcia założonego efektu. Zależy nam na tym, żeby każdy głos w dyskusji był wysłuchany. Współpracując z naszymi Klientami, chcemy działać razem i łączyć siły. Bierzemy pod uwagę to, w jaki sposób nasza praca wpływa na efektywność innych i chętnie wspieramy się w codziennych zadaniach.

Determinacja

Odnoszenie sukcesów opiera się na jasno zdefiniowanych celach, cierpliwości i zaangażowaniu w dążeniu do ich realizacji. Chcemy z otwartością tworzyć przestrzeń do działań przybliżających nas do celu i zarażać pozytywnym nastawieniem do pracy. Aktywnie szukamy rozwiązań i nie boimy się prosić o pomoc kiedy jej potrzebujemy. Nie zrażamy się przeciwnościami i wyciągamy wnioski z prób, które nie zakończyły się sukcesem. Możemy otwarcie rozmawiać o tym co jest nam potrzebne do realizacji wyznaczonych celów. Ważny jest dla nas zarówno dialog, jak i współpraca.

Rozwój

Rozwój to proces polegający na zdobywaniu umiejętności, kompetencji, wiedzy i doświadczenia. To umożliwianie nieustannego wzrostu własnego potencjału, osiąganie założonych celów i bardziej efektywne adaptowanie się do zmieniającego się otoczenia. Podstawą rozwoju jest dzielenie się nabytą wiedzą w celu zwiększania potencjału innych ludzi i organizacji. Dlatego chętnie wymieniamy się doświadczeniami i rozwiązaniami, dbamy o stały przepływ informacji i kaskadujemy je do zaangażowanych osób i zespołów. Inwestujemy w rozwój kompetencji pracowników i chętnie wspieramy ambicje zawodowe. Poza codziennymi obowiązkami angażujemy się w dodatkowe projekty i rozwijamy w ten sposób kompetencje w innych obszarach biznesowych.

Szacunek

Wierzymy, że opinie, doświadczenie, umiejętności, kompetencje, wartości i wkład w codzienną pracę każdego z nas są ważne. Szacunek jest również akceptacją sposobu bycia, myślenia i opinii innych osób. Ważna jest dla nas umiejętność koncentrowania się na faktach nawet w sytuacji różnicy zdań, dzięki czemu kreujemy konstruktywny dialog oparty o argumentację. Wzajemny szacunek wyrażamy w codziennych relacjach, zarówno między sobą jak i z naszymi Klientami czy kontrahentami. Dla nas szacunek to także punktualność czy respektowanie zaangażowania i pracy drugiej osoby.

Zaangażowanie

Pozytywne nastawienie do realizacji zadań oraz aktywne dążenie do ich osiągnięcia z wykorzystaniem maksimum dostępnego czasu, sił i energii pozwala nam realizować założone cele. Na co dzień poszukujemy rozwiązań niezależnie od pojawiających się wyzwań, mając przekonanie o słuszności określonych działań i celów oraz poczucie identyfikacji z organizacją. Współpracując z naszymi Klientami, jesteśmy otwarci na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań i wspieramy ich w niełatwej drodze powrotu do stabilności finansowej. Chętnie i systematycznie rozwijamy swoje umiejętności i kompetencje, a także gotowość do podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

Zawsze poszukujemy talentów

Zatrudniamy ludzi, którzy podzielają nasze wartości. Aktualne oferty pracy znajdują się poniżej. W przypadku pytań prosimy o kontakt kariera@hoistfinance.com

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana