Przypominamy, że Hoist Polska sp. z o.o. nie przyjmuje klientów w siedzibie firmy. Zachęcamy do kontaktu z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Partnerzy

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powstała 27 października 1999. Utworzyła ją grupa największych firm branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Inicjatywa firm finansowych byłą odpowiedzią na pojawiające się potrzeby regulacji dynamicznie rozwijającego się rynku kredytów konsumenckich. Przedsiębiorstwa te uznały, że najlepszą formą ich reprezentacji jest związek pracodawców.

Od 2003 roku KPF otworzył się także na podmioty oferujące usługi dodatkowe dla branży finansowej – w tym firmy windykacyjne.

W dniu 18 września 2019 r. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zmieniła się w Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF).

Więcej informacji na stronie https://zpf.pl/

Hoist Polska Sp. z o.o. podpisała i stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w ZPF, z ich pełną treścią można zapoznać się TUTAJ

 

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Warto dodać, że Hoist Polska Sp. z o.o. otrzymał Certyfikat Etyczny ZPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych firmy z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Powyższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.

 Każda osoba, która uzna jednak, że Hoist Polska naruszyło jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana