English

We’re helping people get their finances back on track

Choose your first step

By your side

Perhaps unlike many others, we will be by your side all the way. Through the ups and downs, always ready to offer support. We know that you didn’t want to end up in this position, but we also know we can help you solve it. Bit by bit, together.

The benefits of registering an online account

Registering your account is simple, fast and provides you secure access at a time and place that suits you.

Register account
Online
Offline
Repayment plans starting at 15 zl / month
Flexible payment methods
Available 24/7
Available in English
Register account

How you rate us

200+ Customer reviews
4 stars Excellent

People working in this company are very competent, they treated me like a client. They did everything in their power to offer me the best solution for getting out of debt.

I was in a catastrophic situation, but thanks to this company I am slowly getting out of debt, my life is much easier :)

They approached my case very professionally, a reliable company. Thank you for your help

Get in touch

Wszelką korespondencję w sprawie możesz do nas przekazać: w formie pisemnej (osobiście albo przesyłką pocztową przesłaną na adres: Hoist Polska sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław), ustnie (telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie) lub w formie elektronicznej (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres, - wystarczy kliknąć na przycisk "Napisz do nas" poniżej). Jeżeli zgłoszenie wymagać będzie udzielenia odpowiedzi zostanie ona udzielona w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli takie będzie Twoje życzenie). Jeżeli odpowiedź nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca istnieje możliwość ponownego zwrócenia się ze swoimi wątpliwościami do Lidera Zespołu Reklamacji.

Oh no...Your browser is not supported...