Ochrona danych osobowych

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zapraszamy Klientów Hoist Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do zapoznania się z treścią zakładki „Ochrona danych osobowych”, zawierającej informację dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratorów oraz przysługujących Państwu uprawnień.

Ochrona Danych Osobowych

Polityka Prywatności

 

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a w szczególności chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, spełniamy wymogi przewidziane przepisami prawa.

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy przekazać Ci jasne i przejrzyste informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Poniżej znajdziesz dedykowane klauzule infromacyjne w zależności od rodzaju przetwarzanych danych osobowych:

 1. Klauzula dia Klientów Hoist Polska (Współadministratorzy)
 2. Klauzula informacyjna dla Klientów Hoist Polska - Hoist Finance AB
 3. Klauzula informacyjna dla pełnomocników Hoist Polska (Współadministratorzy)
 4. Klauzula informacyjna dla pełnomocników - Hoist Finance AB
 5. Klauzula informacyjna dane osoby wskazanej do kontaktu w razie wypadku przy pracy
 6. Polityka Prywatności dla portalu klienta

Jeżeli jesteś klientem Hoist indywidualne informacje o ochronie danych zostały przesłane do Ciebie w ramach pierwszego pisma, w którym wskazaliśmy, że przejmujemy obsługę Twojego zadłużenia. Jeśli nie otrzymałeś informacji, skontaktuj się z nami bezpośrednio, podając swój aktualny adres, aby bezzwłocznie wysłać do Ciebie kolejną kopię.

 

Strona internetowa

W tej sekcji chcielibyśmy wyjaśnić naszą politykę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, które możesz nam przekazać podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Z naszej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Korzystanie z poszczególnych usług w naszej witrynie może podlegać różnym regulacjom, które są wyjaśnione oddzielnie.

Ochrona Twoich danych osobowych podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas szczególnie ważna. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami europejskiego i polskiego prawa o ochronie danych.

Możliwość kontaktu

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku informacje podane przez użytkownika będą przechowywane w celu realizacji kontaktu.

Inspektor Ochrony Danych

Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na poniższy adres do Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: ochronadanych@hoistfinance.com

adres do korespondencji listownej: Hoist Polska Sp. z o.o.,  ul. gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Dynak.

Jakie prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych Ci przysługują?

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo niezwłocznego sprostowania danych;
 • prawo żądania usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo;
 • prawo ograniczenia przetwarzania;
 • prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora w szczególnych sytuacjach;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec faktu profilowania i podejmowania decyzji w sposób automatyczny.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, wystarczy skierować odpowiednie żądanie do Inspektora Ochrony Danych.

Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych, w przypadku dalszych pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który postara się udzielić wszelkich niezbędnych informacj.

 

Niestety, ale Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana